logo
|coaching en supervisie

Hoogbegaafd geloven
Sinds ik bij ChooChem (www.choochem.nl) ben betrokken (2002) en sinds ik mijn eigen bedrijf (www.emmauspastoraat.nl) heb, kom ik veel in aanraking met hoogbegaafd gelovigen, met name christenen.
Voor ChooChem (voorjaar 2003) en vanuit hoofde van mijn bedrijf (mei 2006) heb ik onderzoeken gedaan en geef ik lezingen over dit onderwerp. 

In mijn bedrijf bleek zo’n 80% van de cliënten hoogbegaafd te zijn. (10% van deze groep was getest op hoogbegaafd-zijn.) Men kwam niet bij mij omdat men wist dat men hoogbegaafd was, maar omdat de formule van mijn bedrijf hen aansprak.
Wat mij opviel was dat men worstelde met het hoogbegaafd-zijn en vooral tegen de herkenbare vooroordelen van zichzelf en anderen aanliep. (lees verder...)

Men mist door het anders denken (top down in plaats van detail naar geheel) de aansluiting met de ander, wat grote gevolgen heeft (daar later meer over). Daardoor voelt men zich ook vaak alleen staan in het geloof. Zo alleen dat men moeite heeft zijn persoonlijk geloof met een ander te delen, omdat men al zoveel vraagtekens in de ogen van de ander gezien heeft.
Opvallend in het onderzoek voor ChooChem was en wat door de ervaringen binnen mijn bedrijf bevestigd werd, is dat men vooral heel veel investeert in de kerk. Men is erg actief, maar ervaart zelf niet gevoed te worden. Men geeft vooral heel veel. Dat is niet heel lang vol te houden. Al gaan sommigen heel ver. Het gevolg is dat men van lieverlee naar de rand van de kerk verdwijnt en vervolgens helemaal niet meer gaat. Zijn geloof wordt dan op een eigen manier gevoed en de hoogbegaafde komt daaroor meer in evenwicht, al is ook dat erg eenzaam.

In het probleem van hoogbegaafd geloven spelen de volgende onderwerpen een rol:

  • spraakverwarring over God en de kerk
  • eenzaamheid binnen de kerk
  • burn-out of bore-out klachten en frustratie
  • gevoelens van niemand te zijn
  • gevoelens van iets te kunnen als men na-aapt of trucjes toepast.


 Voor verdere informatie:

  • onderzoek in voorjaar 2003 [PDF]
  • onderzoek in mei 2006 [PDF]
  • artikelen van anderen
  • artikel over kerk en hoogebaafd-zijn [PDF]

Stel hier je vraag

Stuur door